Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

Het koningschap:

 • Er wordt gevist op gewicht. Alle vis telt. Roofvis telt niet, met uitzondering van baars en roofblei.
 • Hengelkeuze is vrij.
 • Bij de wedstrijden zijn er prijzen voor de beste drie.
 • Bij de wedstrijden mag worden gevoerd.
 • Het vissen m.b.v. een voerkorf is toegestaan.
 • Het vissen met verse de vase, hennep, vlees- en vismeelproducten is verboden.
 • Het vissen met als ook het in bezit hebben van gekleurde maden is verboden.
 • Van de acht te houden wedstrijden tellen de zes beste resultaten.
 • De wedstrijdvissers wordt verzocht 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor de plaatsloting.
 • Bij wedstrijden aan de Rijn is de plaatsloting 1 uur voor aanvang van de wedstrijd. De wedstrijdvissers dienen dan aanwezig te zijn.
 • Wie verhinderd is, dient zich af te melden.
 • Bij de wedstrijden wordt een puntentelling toegepast. De winnaar krijgt 50 punten. De nummer twee krijgt 49 punten, de nummer drie 48 enzovoort. Degenen die geen vis hebben gevangen, krijgen 10 punten minder dan degene die de kleinste hoeveelheid vis (in gram) heeft gevangen. Degenen die niet aanwezig zijn geweest, krijgen 0 punten;
 • Een vis die aangeslagen vóór het eindsignaal, mag worden geland en telt mee.
 • Bij gelijk eindigen in het eindklassement telt het totaal gevangen gewicht.
 • In alle andere gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

 

LET OP…

 • Gevangen barbeel telt NIET mee!
 • Iedere deelnemer dient op de hoogte te zijn van de reglementen. In gevallen waarin niet is voorzien, beslist de wedstrijdcommissie. Dit geldt ook voor het al dan niet laten doorgaan van de wedstrijden.

 

De Knuimanbokaal:

 • Er wordt gevist op punten. De puntentelling is conform de puntentelling van het koningschap.