Geschiedenis

De hengelsportvereniging Elden is opgericht in mei 1964. Niet dat er voor die tijd niet werd gevist, integendeel. Het was er gewoon niet van gekomen dat er een club werd opgericht. De heren die bij de oprichting betrokken waren zijn met name de gebroeders Jan en Cor Knuiman en de gebroeders Wim en Broer Freriks. De eerste voorzitter werd in mei 1964 Jan Knuiman. Als viswater had men de beschikking over de kolk aan de Rijksweg te Elden. Voor die tijd was de kolk al verpacht geweest aan hengelsportvereniging St. Petrus uit Huissen.

In mei 1966 werd de voorzittershamer overgenomen door Frits Bugter. Na 30 jaar voorzitterschap werd deze functie in 1996 overgedragen aan Henk van Rheede. Onze huidige voorzitter John Beijer nam in november 2016 het stokje over.

Als doel heeft men het bevorderen van de hengelsport in de meest ruime zin van het woord. Men tracht dit doel te bereiken door het organiseren van wedstrijden en andere evenementen, het beheren van het viswater en het geven van voorlichting. Naast het dagelijks bestuur heeft de vereniging een wedstrijdcommissie, een kascommissie en een commissie onderhoud.