Nachtvis-/ 3e hengeltoestemming

Hoewel nachtvissen of het vissen met drie hengels niet is toegestaan in ons eigen water en in veel wateren in de gemeente Arnhem, zijn er toch karpervissers die op andere plaatsen willen vissen met drie hengels en 's nachts.

Deze vissers kunnen via de site van Hengelsportfederatie Midden-Nederland deze vergunning aanschaffen.

Let op. Kijk goed op de Visplanner waar je mag nachtvissen of met drie hengels mag vissen. 
  • Nachtvissen wordt aangegeven met dit symbool 
  • Met drie hengels vissen wordt aangegeven met dit symbool