Bestuur en overige informatie

Het bestuur van HSV Elden:

Voorzitter: 

John Beijer, telnr 0481 - 350258
Notarisappel 42, Elst

Secretaris:

Remon Robbers, telnr 06 - 52307176
Hollandsspoor 20, Arnhem

Penningmeester:
Harrie Kootstra, 026 - 3818248
Zagerij 22a, Elden

Wedstrijden:
Joop Stoffels, 026 - 4742938
Cremerstraat 50, Driel

Commissaris Onderhoud:
John Beijer

Controleur:
Marco te Pas

Leden Kascommissie 2017-2018:
Hein Cremers
Henk van Rheede

Overige gegevens:
IBAN: NL 58 RABO 031.65.06.907
BIC: RABONL2U
Kamer van Koophandel: 40119961

Contributie:
Leden: € 27,50 (LET OP, wordt € 30,00 vanaf 2019!!)
Jeugdleden: € 10,-
Subleden (Vispas ook via andere vereniging): € 10,-
Inschrijf- en administratiekosten nieuwe leden: € 2,50

Wedstrijdvissen seizoen (alleen voor leden): € 16,-
Wedstrijdvissen per wedstrijd (alleen voor leden): € 3,50