Agenda

Algemene ledenvergadering HSV Elden

publicatiedatum: Donderdag 22 november 2018 van 20:00 tot 22:00

De agenda luidt als volgt: 1. Opening voorzitter 2. Mededelingen bestuur 2018 - Ontwikkelingen viswater - Wedstrijden 2018 - Onderhoud kolk en Gracht 3. Verslag penningmeester 4. Verslag kascontrole 5. Verslag commissie onderhoud (John Beijer) 6. Verslag wedstrijdcommissie (Joop Stoffels) 7. Vaststellen agenda 2018 en jaarlijkse feestavond. 8. Rondvraag.

Lees verder