Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Ledenvergadering op 22 november

terug naar overzicht

Vrijdag, 2 november 2018

Beste leden, De Algemene Ledenvergadering van HSV Elden zal dit jaar op donderdag 22 november worden gehouden in cafe / zaal 'Ons Huis' aan de Brink in Elden. De vergadering begint om 20:00 uur. Alle leden van wie het emailadres bekend is krijgen de agenda per email opgestuurd. De agenda is tevens in te zien wanneer u klikt op "Lees verder".
De agenda luidt als volgt:

1. Opening voorzitter
2. Mededelingen bestuur 2018 
- Ontwikkelingen viswater
- Wedstrijden 2018
- Onderhoud kolk en Gracht
3. Verslag penningmeester
4. Verslag kascontrole
5. Verslag commissie onderhoud (John Beijer)
6. Verslag wedstrijdcommissie (Joop Stoffels)
7. Vaststellen agenda 2018 en jaarlijkse feestavond.
8. Rondvraag.

De contributie voor het seizoen 2019 bedraagt 30,- Euro. Dit bedrag wordt voor de mensen die toestemming hebben gegeven via automatische incasso van de rekening afgeschreven.

Indien men geen toestemming heeft gegeven voor automatisch incasso kan men het bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN NL 58 RABO 0316506907 van de RABO bank. Vermeld hierbij contributie 2019 HSV Elden en uw eigen naam. 

Wij verzoeken u dit bedrag uiterlijk 1 december 2018 over te maken. Leden die géén hoofd-lid bij onze vereniging zijn betalen alleen contributie voor HSV Elden ad 10 Euro. Jeugdleden (leden die per 1-1-2018 jonger zijn dan 14 jaar) betalen ook 10 euro.

Wij streven er verder naar om ons clubblad uiterlijk 31 december 2018 af te hebben. Wanneer u iets te melden hebt dit gaarne uiterlijk 10 december aanleveren bij een van de bestuursleden of via hsv-elden @ hotmail.com.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HSV Elden